Psykoterapi og eksistentiel fænomenologi: og eksistentiel fænomenologi (Forlag: Aalborg Universitetsforlag, Format: Limryg, Type: Bog, ISBN: 9788771124019).
Pris 173.60 kr.
Kategori: Bøger & blade - Bøger
Mødeøjeblikke i psykoterapi med børn undersøger de forandringsskabende øjeblikke i børneterapi. Bogen er vokset ud af mødet mellem bogens forfattere og fire terapeuter: Peter Levine fra USA, Jukka Mäkelä fra Finland, Haldor Øvreeide fra Norge og Eia Asen fra England, der alle præsenterer deres....
Pris 350.00 kr.
Kategori: Bøger & blade - Books
Psykoterapi - en introduktion handler om de behandlinger af psykiske vanskeligheder, som (forhåbentlig) virker gennem samspillet mellem den person, der søger hjælp, og den....
Pris 199.95 kr.
Kategori: Bøger & blade - Entertainment - Books
Omkring 2-300.000 danskere går hvert år i psykoterapeutisk behandling. Mange kommer med at konkret problem, som de vil have hjælp til, andre søger behandling for psykiske problemer eller egentlig....
Pris 289.95 kr.
Kategori: Bøger & blade - Entertainment - Books
Er du nysgerrig på, hvad psykoterapi og psykoterapeutisk supervision helt præcist er? Hvad laver en psykoterapeut egentlig, og hvor stammer dette fag fra? Få perspektiver på faget og kunstarten....
Pris 139.95 kr.
Kategori: Bøger & blade - Entertainment - Books
Bogen henvender sig til unge med spiseforstyrrelse og deres forældre samt til fagpersoner. I bogen kan du læse om hvilke fællestræk, der er blandt unge med....
Pris 209.95 kr.
Kategori: Bøger & blade - Entertainment - Books
I bogen NLP og psykoterapi præsenterer aut. cand. psych. Bent-Charly H. Hansen med afsæt i den psykologiske videnskabs metode en grundig og epokegørende beskrivelse, analyse og præsentation af det....
Pris 219.95 kr.
Kategori: Bøger & blade - Entertainment - Books
Moderne psykoterapi – teorier og metoder er den første samlede og opdaterede beskrivelse af de dominerende psykoterapeutiske retninger og deres anvendelse i psykiatrisk og psykoterapeutisk praksis....
Pris 539.95 kr.
Kategori: Bøger & blade - Entertainment - Books
Psykodynamisk psykoterapi med børn og unge. Et område i udvikling (Bind 2) er en antologi redigeret af Liselotte Grünbaum og Karen Vibeke Mortensen. Bogen supplerer Bind 1: Psykodynamisk....
Pris 329.95 kr.
Kategori: Bøger & blade - Entertainment - Books
Interpersonel psykoterapi - Praksisvejledning er skrevet for dem, som ønsker at lære interpersonel psykoterapi (IPT). IPT er oprindelig udviklet som behandling for svær depression, men har vist sig....
Pris 99.95 kr.
Kategori: Bøger & blade - Entertainment - Books
Supervision af psykoterapi og andet behandlingsarbejde fremstiller den kliniske supervisions mange problemstillinger og dilemmaer på en praktisk og anvendelsesorienteret måde. Bogen beskæftiger sig....
Pris 339.95 kr.
Kategori: Bøger & blade - Entertainment - Books
Psykodynamisk psykoterapi med børn og unge. En grundbog om teorier og arbejdsmetoder (Bind 1) er tænkt som en lære- og opslagsbog for alle, der arbejder psykoterapeutisk med børn og unge. Den....
Pris 329.95 kr.
Kategori: Bøger & blade - Entertainment - Books
I Eksistentiel psykoterapi i praksis gør den verdensberømte psykolog og psykoterapeut Ernesto Spinelli sine mange års erfaring som terapeut til udgangspunkt for en psykoterapeutisk model. Spinelli....
Pris 369.95 kr.
Kategori: Bøger & blade - Entertainment - Books
Bogen tager udgangspunkt i det, Yalom beskriver som de fire ultimative livstemaer  død, frihed, eksistentiel isolation og meningsløshed. Han viser, hvordan disse livstemaer manifesterer sig i....
Pris 439.95 kr.
Kategori: Bøger & blade - Entertainment - Books
Neuroaffektiv udviklingspsykologi er en brobygning mellem den nyeste hjerneforskning, tilknytningsteori og udviklingspsykologi. Neuroaffektiv psykoterapi med voksne omsætter teorien til det....
Pris 489.95 kr.
Kategori: Bøger & blade - Entertainment - Books
Hans Reitzels Forlag genudgiver nu tre af den amerikanske psykiater Irvin D. Yaloms værker om psykoterapeuter og deres klienter, nemlig Kærlighedens bøddel, Meningen med livet og andre....
Pris 159.95 kr.
Kategori: Bøger & blade - Entertainment - Books
Hvad er psykoterapi? Hvilke forskellige retninger er de mest almindelige" Hvordan virker psykoterapi" Hvordan foregår det i praksis? KORT....
Pris 209.95 kr.
Kategori: Bøger & blade - Entertainment - Books
Undersøger hvordan samtaler mellem psykoterapeuter og klienter former sig. Viser hvorfor kravet om neutralitet og upartiskhed i den terapeutiske praksis er vanskeligt at opretholde, og hvordan....
Pris 169.95 kr.
Kategori: Bøger & blade - Entertainment - Books
En fortsættelse af principperne i Et Kursus i Mirakler, modtaget af Helen Schucman. Bønnens lovsang! ser helbredelse og tilgivelse i sammenhæng med sand bøn, og der fortælles hvad sand bøn....
Pris 89.95 kr.
Kategori: Bøger & blade - Entertainment - Books
V3