Dette er et display med 16 bøger Ordbogen alle taler om, og som handler om det vi ikke tør tale om. Moderne sprog har en kolossal varians når det handler om at sætte ord på ligegyldigheder som f.eks. specifikationerne på tamponer, køkkenruller, kaffe, bil.
Pris 395.95 kr.
Kategori: Bøger & blade - Hobby og fritid
Brug for et RIM men cant spare tid ønsker at gøre din jingles snurre eller knæk kode til ode pingvin lomme rimende ordbog....
Pris 109 kr.
Kategori: Bøger & blade - Bøger Rejse og ferie
Med sine 78.800 opslagsord og 156.800 udtryk og vendinger er dette det største ordbogsværk fra fransk til dansk på markedet.Ordbogen er imponerende i sin dækning af det franske og danske ordforråd, og den har en meget stor emnemæssig og stilmæssig bredde, og så er det et værk med høj detaljeringsgrad i.
Pris 1894.95 kr.
Kategori: Bøger & blade - Bog
I denne myldrebilledbog får børnene rig mulighed for dels at forelske sig i det righoldige galleri fra Thomas Togs verden. Samtidig med får de muligheden af at lære, hvad de forskellige danske ord hedder på engelsk. Synergi med Thomas og Venner!.
Pris 202 kr.
Kategori: Bøger & blade - Books
.
Pris 161.95 kr.
Kategori: Bøger & blade - Bøger Børnebøger
.
Pris 124 kr.
Kategori: Bøger & blade - Bøger - Ordbøger
Dette er en flergangsbog, der henvender sig til danskundervisningen på sprogskolerne. Tilgang Ordbøgerne er udviklet til brug i....
Pris 459.95 kr.
Kategori: Bøger & blade - Entertainment - Books
Her får du en ordbog med ca. 153.000 opslagsord og ca. 42.000 faste udtryk og vendinger, der dækker det moderne standardsprog. Derudover indeholder bogen:Almindelige gloser inden for fagområder som medicin, zoologi, botanik, politik, jura, handel, teknik, søfart, litteratur, musik og sport.Dialektale gloser,.
Pris 1259.95 kr.
Kategori: Bøger & blade - Bog
"Dansk-dansk ordbog" indeholder 42.000 opslagsord, hvoraf en del er fremmedord. Ordbogen oplyser om opslagsordets tryk og udtale, ordklasse og bøjningsformer, betydning og anvendelse. Ordbogen rummer desuden en del ældre ord og vendinger, der langsomt har udfaset sig i den daglige tale, men hvis betydning.
Pris 249 kr.
Kategori: Bøger & blade - Bog
Denne ordbog indeholder mere end 3000 rum nske ord og s tninger, som er grupperet efter emne for at g re det lettere for dig at v lge, hvad du vil l re f rst. Derudover indeholder anden halvdel af bogen to indeksafsnit, der kan bruges som basisordb ger til at sl ord op p et af de to sprog. De tre dele g r.
Pris 164.95 kr.
Kategori: Bøger & blade - Bog
Med sine 45.500 opslagsord og 54.500 udtryk og vendinger er dette den første større ordbog mellem de to sprog, og den dækker både sproget i Holland og i den flamsktalende del af Belgien. Hollandsk og flamsk tales af 22 millioner mennesker i EU.Ordbogen dækker både dagligsproget og lidt mere litterær stil. Den.
Pris 339.95 kr.
Kategori: Bøger & blade - Bog
Denne 15. udgave af "Tysk-Dansk Ordbog" indeholder 80.000 opslagsord og 14.000 faste udtryk og vendinger. "Tysk-Dansk Ordbog" anvender den nye tyske retskrivning. Bogens vejledning indeholder et særskilt afsnit om de vigtigste ændringer, der er fundet sted i retskrivningen..
Pris 299 kr.
Kategori: Bøger & blade - Bog
Nu komplet!Danmarks største ordbog med ca. 250.000 ord og udtryk fra 1700 til nutiden har nået sin afslutning med udgivelsen af femte og sidste supplementsbind maabe - Øvrigheds-. Værket for alle, der ønsker at kende det danske sprogs oprindelse og udvikling, ordenes tilblivelse og brug i skrift og tale..
Pris 9599.95 kr.
Kategori: Bøger & blade - Bog
Denne fagordbog henvender sig til sprogmedarbejdere i erhvervslivet, offentlige institutioner og ved domstolene, jurister, advokater og dommere samt studerende og oversættere. Ordbogen indeholder juridisk og merkantilt ordforråd inden for person-, famile- og arveret, civil- og straffeproces, strafferet,.
Pris 499 kr.
Kategori: Bøger & blade - Bog
Denne ordbog indeholder mere end 3000 lettiske ord og s tninger, som er grupperet efter emne for at g re det lettere for dig at v lge, hvad du vil l re f rst. Derudover indeholder anden halvdel af bogen to indeksafsnit, der kan bruges som basisordb ger til at sl ord op p et af de to sprog. De tre dele g r.
Pris 164.95 kr.
Kategori: Bøger & blade - Bog
Dansk-Fransk Ordbog indeholder 64.000 opslagsord og 32.000 udtryk og vendinger. Ordbogen dækker bredt og har en overskuelig opstilling, hvilket gør den anvendelig til både sprogundervisningen i folkeskolen/gymnasiet og til brug i hjemmet. Korrekturlæsning foretaget af franskmænd.#br#Sidst i.
Pris 299 kr.
Kategori: Bøger & blade - Bog
En indbydende, flot og morsomt illustreret ordbog for børn fra ca. 5-9 år og opefter.Denne ordbog fungerer både som et almindeligt opslagsværk til undervisningsbrug og som en underholdende bog til at bladre i for sjov. Med de mange plancher og illustrationer tilgodeser bogen også det stigende behov for.
Pris 199.95 kr.
Kategori: Bøger & blade - Bog
Denne ordbog indeholder mere end 3000 ukrainske ord og s tninger, som er grupperet efter emne for at g re det lettere for dig at v lge, hvad du vil l re f rst. Derudover indeholder anden halvdel af bogen to indeksafsnit, der kan bruges som basisordb ger til at sl ord op p et af de to sprog. De tre dele g r.
Pris 164.95 kr.
Kategori: Bøger & blade - Bog
.
Pris 249.95 kr.
Kategori: Bøger & blade - Bog
V3