Denne opgavesamling knytter sig til 4. udgave af grundbogen Økonomistyring - videregående uddannelser, og den følger samme emneopdeling som grundbogen. KLIK HER FOR AT HENTE TILHØRENDE EXCEL-ARK Opgavesamlingen er beregnet til brug ved undervisningen i fagmodulet Økonomistyring i praksis på.
Pris 229.95 kr.
Kategori: Bøger & blade - Økonomi
Lærebogen findes her i en revideret 7. udgave. Den er opdateret med seneste lovændringer. Lærebogen giver en lettilgængelig indføring i de grundlæggen....
Pris 279 kr.
Kategori: Bøger & blade - Historie og Samfund
Narrativ medicin: i uddannelse og praksis (Bog, Hæftet, Dansk) - Forfatter: Rita Charon - Forlag: Gads Forlag - ISBN-13: 9788712063865.
Pris 234.9 kr.
Kategori: Bøger & blade - Bøger
Ønsker man en lykkelig tilværelse, er filosofien - altså kærlighed til viden - ikke til at komme uden om. Videnskabsteori for de pædagogiske....
Pris 239.95 kr.
Kategori: Bøger & blade - Entertainment - Books
Bogen indeholder (blandt meget andet): • En beskrivelse af sammenhængen mellem mental styrke og mental træning • Baggrundsviden om forhold af betydning for at kunne trives og præstere i en uddannelsesmæssig sammenhæng • Nemt anvendelige redskaber til den mentale træning i praksis....
Pris 54 kr.
Kategori: Bøger & blade - Books
Med udgivelsen af Uddannelse og dannelse - læsestykker til pædagogisk filosofi foreligger endnu et bidrag til at kvalificere lærernes og andre pædagogiske professioners grund-, efter- - og videreuddannelse. Udgivelsen er udtryk for redaktørernes og forlagets bestræbelser på at understøtte, at.
Pris 299 kr.
Kategori: Bøger & blade - Bog
Inden for okonomisk vaekstteori er hovedformalet at forklare, hvorfor nogle lande er rigere end andre og hvilke faktorer, der ligger til grund for dette. Uddannelse spiller i denne henseende en afgorende rolle og kan ses som en investering i mennesker, som tilbagebetaler sig gennem storre bidrag fra viden til.
Pris 539.95 kr.
Kategori: Bøger & blade - Bog
Hvordan skaber vi uddannelser i verdensklasse trods nedskæringer? Bogen viser vejen frem og henvender sig til alle, som ønsker at iværksætte innovativ udvikling i uddannelser og tilhørende professioner med det mål, at studerende og uddannede praktikere får kompetencer og inspiration til at løse de.
Pris 219.95 kr.
Kategori: Bøger & blade - E-bog
Global Uddannelse - lokalt demokrati? behandler forholdet mellem den intenderede og rammesatte udvikling inden for uddannelsesområdet. International uddannelsespolitik er stærkt præget af en styrende global diskurs, der fastsætter indhold og temaer i uddannelserne. Måden uddannelserne harmoniseres og.
Pris 199.95 kr.
Kategori: Bøger & blade - Pædagogik/børn/forældre
Denne 3. reviderede udgave er skrevet og tilpasset den nye fagplan til faget Organisation og arbejdspsykologi ved Akademiuddannelsen i Ledelse. Bogen har især til formål at give læseren indblik i, hvordan organisations- og ledelsesteorien ændrer sig i takt med, at omgivelserne stiller ændrede krav til.
Pris 559.95 kr.
Kategori: Bøger & blade - Samfund div.
Ønsker man en lykkelig tilværelse, er filosofien - altså kærlighed til viden - ikke til at komme uden om. Videnskabsteori for de pædagogiske uddannelser handler om videnskabsteoretiske spørgsmål, der knytter sig til pædagogik, opdragelse og undervisning. Bogen bygger på forfatternes mere omfattende bog.
Pris 249.95 kr.
Kategori: Bøger & blade - Filosofi
Hvordan inkluderer vi bedre mænd og drenge i de danske uddannelser? Bogen her udfordrer de etablerede forståelser af sammenhængen mellem køn og uddannelse. Den dokumenterer, at køn har betydning for mænds uddannelsesdeltagelse, og den ser på, hvad vi kan gøre for, at flere drenge og mænd føler sig inkluderet.
Pris 449.95 kr.
Kategori: Bøger & blade - Politik/debat
Det er blevet lovpligtigt at lade fagene spille sammen i de gymnasiale uddannelser. Det gælder i såvel lærernes undervisning som elevernes skriftlige arbejder. Spørgsmålet er, hvad konsekvenserne bliver af denne satsning på det interdisciplinære arbejde. For lærernes vedkommende betyder det, at de må arbejde.
Pris 339.95 kr.
Kategori: Bøger & blade - Skole/lærebøger div.
Opdragelse, uddannelse og sociologi indeholder fire artikler af den franskesociolog Émile Durkheim. De behandler opdragelsens og uddannelsens funktion i samfundsorganismen og rejser spørgsmål om individets sociale karakter, forholdet mellem opdragelse og stat og pædagogikkens relation til sociologi, psykologi.
Pris 199.95 kr.
Kategori: Bøger & blade - Pædagogik/børn/forældre
Skat for de finansielle uddannelser  - i revideret 6. udgave. Opdateret med seneste lovændringer. Lærebogen giver en lettilgængelig indføring i de grundlæggende danske skatteregler. Bogen indeholder mange eksempler på praktisk anvendelse, som kan føre til en forståelse af skatteretten. Bogen giver.
Pris 279.95 kr.
Kategori: Bøger & blade - Samfund div.
Med udgivelsen af Uddannelse og dannelse - læsestykker til pædagogisk filosofi foreligger endnu et bidrag til at kvalificere lærernes og andre pædagogiske professioners grund-, efter- - og videreuddannelse. Udgivelsen er udtryk for redaktørernes og forlagets bestræbelser på at understøtte, at pædagogisk.
Pris 299.95 kr.
Kategori: Bøger & blade - Pædagogik/børn/forældre
Læreruddannelsen – Specialtillæg til bogen 'Professionsbachelor - uddannelse, kompetencer og udvikling af praksis' En e-bog til dig som lærerstuderende I denne e-bog kan du i første del få indsigt i de særlige kompetencer, den professionelle lærer skal have, og overblik over læreruddannelsens formelle.
Pris 113.95 kr.
Kategori: Bøger & blade - Lydbøger
Mine-Haha eller om unge pigers kropslige uddannelse fra 1903 er et overset mesterværk af den tyske fin de siècle-dramatiker Frank Wedekind; en filmisk, grotesk og skræmmende tidssvarende kortroman, der beskriver livet på en disciplinær tysk pigeskole. Ubehag, dans, straf, undertrykkelse, pigeliv og gryende.
Pris 149.95 kr.
Kategori: Bøger & blade - Skønlitteratur
John Deweys hovedværk Demokrati og uddannelse nu for første gang på dansk. Bogen er uomgængelig for alle, som interesserer sig for filosofi og teori om uddannelse, samfund og pædagogik..
Pris 399.95 kr.
Kategori: Bøger & blade - Filosofi
V3