Tidligere anbragte unge og uddannelse handler om unge, der har været anbragt uden for hjemmet, om deres skolegang og uddannelsesforløb. Bogen belyser de unges forløb i uddannelsessystemet og undersøger, hvilke faktorer der har betydning for, at tidligere anbragte unge fortsætter i uddannelsessystemet efter.
Pris 299 kr.
Kategori: Bøger & blade - Bog
Diskussionen af formål og mål for uddannelse og undervisning er i de seneste år taget til i både uddannelsespraksis og -forskning. Dette skyldes i høj grad den øgede opmærksomhed på kompetence- og læringsmål, som tager plads fra det dannelsesformål, som historisk set har været helt grundlæggende....
Pris 406 kr.
Kategori: Bøger & blade - Books
.
Pris 207 kr.
Kategori: Bøger & blade - Bøger - Samfund
Skat for de finansielle uddannelser (Bog, Hæftet, Dansk) - Forfatter: Henrik Steen Andersen - Forlag: Gyldendal - ISBN-13: 9788741278131.
Pris 239.3 kr.
Kategori: Bøger & blade - Bøger
5. udgave af bogen giver læseren en grundlæggende beskrivelse af centrale erhvervsøkonomiske problemstillinger og beslutningsprocesser. I tilslutning hertil beskrives, hvorledes man kan anvende....
Pris 479.95 kr.
Kategori: Bøger & blade - Entertainment - Books
Hvordan skaber vi uddannelser i verdensklasse trods nedskæringer? Bogen viser vejen frem og henvender sig til alle, som ønsker at iværksætte innovativ udvikling i uddannelser og tilhørende professioner med det mål, at studerende og uddannede praktikere få.
Pris 206.95 kr.
Kategori: Bøger & blade - Business og læring
Denne fantastiske CGP Revision Guide forklarer alt studerende får brug for succes i Grade 91 Edexcel GCSE fysisk uddannelse fra....
Pris 59 kr.
Kategori: Bøger & blade - Bøger
Denne chunky Complete revision amp praksis bog fra CGP er en strålende Alli none guide til grade 91 GCSE fysisk uddannelse det dækker....
Pris 109 kr.
Kategori: Bøger & blade - Bøger
Denne fantastiske CGP Revision Guide dækker alt studerende får brug for succes i Grade 91 GCSE fysisk uddannelse fra anatomi til....
Pris 64 kr.
Kategori: Bøger & blade - Bøger
Efter næsten 10 år på posten er Henning Lehmann den længst siddende rektor i Aahus Universitets historie, og han har mere end nogen anden præget de store linier i universitets liv, udvikling og position.#br#I denne bog bidrager en række personer, som har sat sig spor i Lehmanns univers med artikler..
Pris 298 kr.
Kategori: Bøger & blade - Bog
"Legathåndbogen uddannelse" af Berit Jylling og Per Billesø er en CD-ROM/USB/DOWNLOAD, hvor du finder overblik over ansøgningsfrister og adresser på 3600 fonde og legater til din uddannelse.    Hvis du søger efter legater og fonde til din uddannelses så er "Legathåndbogen uddannelse" en kærkommen.
Pris 299.95 kr.
Kategori: Bøger & blade - Bog
Samlet og opdateret fortegnelse over alle søgbare legater og fonde for uddannelsessøgende. Der skelnes mellem legater med og uden ansøgningsfrist. Legater med frist er opstillet månedsvis, medens legater uden ansøgningsfrist er opstillet alfabetisk. Mulighed for henvisning til legater, der omtaler.
Pris 299.95 kr.
Kategori: Bøger & blade - Bog
Hvordan skaber vi uddannelser i verdensklasse trods nedskæringer? Bogen viser vejen frem og henvender sig til alle, som ønsker at iværksætte innovativ udvikling i uddannelser og tilhørende professioner med det mål, at studerende og uddannede praktikere får kompetencer og inspiration til at løse de.
Pris 299 kr.
Kategori: Bøger & blade - Bog
Med udgivelsen af Uddannelse og dannelse - læsestykker til pædagogisk filosofi foreligger endnu et bidrag til at kvalificere lærernes og andre pædagogiske professioners grund-, efter- - og videreuddannelse. Udgivelsen er udtryk for redaktørernes og forlagets bestræbelser på at understøtte, at.
Pris 299 kr.
Kategori: Bøger & blade - Bog
Opdragelse, uddannelseog sociologi indeholder fire artikler af den franske sociolog ÉmileDurkheim. De behandler opdragelsens og uddannelsens funktion isamfundsorganismen og rejser spørgsmål om individets sociale karakter,forholdet mellem opdragelse og stat og pædagogikkens relation til sociologi,psykologi og.
Pris 264.95 kr.
Kategori: Bøger & blade - E-bog
Horsens er en by med en rig historie, og gennem tiden har byen gennemgået mange forandringer. Den har udviklet sig fra fængsels- og arbejderby til uddannelses- og kulturby, og udviklingen fortsætter med stor fart. #br# Serien Horsens i årtier , hvoraf dette er første bind, ser tilbage på.
Pris 349.95 kr.
Kategori: Bøger & blade - Bog
Bogen indeholder (blandt meget andet): • En beskrivelse af sammenhængen mellem mental styrke og mental træning • Baggrundsviden om forhold af betydning for at kunne trives og præstere i en uddannelsesmæssig sammenhæng • Nemt anvendelige redskaber til den mentale træning i praksis....
Pris 58 kr.
Kategori: Bøger & blade - Books
Erhvervsjura – for de finansielle uddannelser er målrettet de finansielle uddannelser.Den kommer omkring alle vigtige temaer inden for erhvervsjuraen og dækker emner som retskilder og retsvæsen, kreditorforfølgning, aftaleret, gældsbreve og andre fordringer, køb, handel med fast ejendom, insolvens,....
Pris 605 kr.
Kategori: Bøger & blade - Books
Skat for de finansielle uddannelser  - i revideret 6. udgave. Opdateret med seneste lovændringer.Lærebogen giver en lettilgængelig indføring i de grundlæggende danske skatteregler. Bogen indeholder mange eksempler på praktisk anvendelse, som kan føre til en forståelse af skatteretten.Bogen....
Pris 281 kr.
Kategori: Bøger & blade - Books
V3