.
Pris 209 kr.
Kategori: Bøger & blade - Bøger - Samfund
Skat for de finansielle uddannelser  - i revideret 6. udgave. Opdateret med seneste lovændringer.Lærebogen giver en lettilgængelig indføring i de grundlæggende danske skatteregler. Bogen indeholder mange eksempler på praktisk anvendelse, som kan føre til en forståelse af skatteretten.Bogen....
Pris 281 kr.
Kategori: Bøger & blade - Books
Tidligere anbragte unge og uddannelse (Hæftet, Dansk) - Forfatter: Inge M. Bryderup & Marlene Q. Trentel - Forlag: Klim - ISBN-13: 9788771290370.
Pris 260.1 kr.
Kategori: Bøger & blade - Bøger
Diversitet i uddannelse kan gøre lærere, studerende, praktikanter og andre, der arbejder i skolen, mere effektive i forhold til at undervise alle elever. Ud fra overbevisingen om, at alle....
Pris 719.95 kr.
Kategori: Bøger & blade - Entertainment - Books
Hæftet vejleder i færdigheder som hører med til det faglige skrivehåndværk.Her er praktiske retningslinjer for-serviceafsnit, dvs. hvordan man formelt kan skrive serviceafsnit, fx indledning, indholdsfortegnelse, noter og bilag-kildehåndtering, dvs. hvord.
Pris 45.95 kr.
Kategori: Bøger & blade - Business & Education
Betingelse: Mærke NewFormat: Paperback - Udgiver: Routledge - udgiver dato: 2014-06-27 - sider: 168 - dimensioner: 1,3 x 17,8 x 25....
Pris 299 kr.
Kategori: Bøger & blade - Bøger Uddannelse
.
Pris 247 kr.
Kategori: Bøger & blade - Bøger - Værker
.
Pris 414 kr.
Kategori: Bøger & blade - Bøger - Samfund
Samlet og opdateret fortegnelse over alle søgbare legater og fonde for uddannelsessøgende. Der skelnes mellem legater med og uden ansøgningsfrist. Legater med frist er opstillet månedsvis, medens legater uden ansøgningsfrist er opstillet alfabetisk. Mulighed for henvisning til legater, der....
Pris 306 kr.
Kategori: Bøger & blade - Books
Dette er en lærebog i lektiologisk pædagogik. Lektiologisk pædagogik er rettet mod personer, der har specifikke vanskeligheder med skriftsproget, dvs. børn, unge og voksne med dysleksi, dyskalkuli og anden sproglig og kulturel baggrund. Denne bog indeholder et righoldigt eksempelmateriale,....
Pris 530 kr.
Kategori: Bøger & blade - Books
Bogen indeholder (blandt meget andet): • En beskrivelse af sammenhængen mellem mental styrke og mental træning • Baggrundsviden om forhold af betydning for at kunne trives og præstere i en uddannelsesmæssig sammenhæng • Nemt anvendelige redskaber til den mentale træning i praksis....
Pris 58 kr.
Kategori: Bøger & blade - Books
5. udgave af bogen giver læseren en grundlæggende beskrivelse af centrale erhvervsøkonomiske problemstillinger og beslutningsprocesser. I tilslutning hertil beskrives, hvorledes man kan anvende erhvervsøkonomiske løsningsmodeller og -metoder.I forhold til 4. udgave er bogen udvidet med to kapitler....
Pris 530 kr.
Kategori: Bøger & blade - Books
Denne opgavesamling knytter sig til 4. udgave af grundbogen Økonomistyring - videregående uddannelser, og den følger samme emneopdeling som grundbogen.KLIK HER FOR AT HENTE TILHØRENDE EXCEL-ARKOpgavesamlingen er beregnet til brug ved undervisningen i fagmodulet Økonomistyring i praksis på.
Pris 231 kr.
Kategori: Bøger & blade - Books
Denne opgavesamling knytter sig til 5. udgave af grundbogen Erhvervsøkonomi – videregående uddannelser, og den følger samme emneopdeling som grundbogen.   Opgavesamlingen er beregnet til brug ved undervisningen i fagmodulet Erhvervsøkonomi på akademiuddannelserne.   Opgavesamlingen kan sammen....
Pris 231 kr.
Kategori: Bøger & blade - Books
Bogen dækker alle vigtige temaer inden for erhvervsjuraen og er målrettet de finansielle uddannelser.Bogen kommer omkring emner som: retskilder og retsvæsen, kreditorforfølgning, aftaleret, gældsbreve og andre fordringer, køb, handel med fast ejendom, insolvens, pant, tinglysning, kaution,....
Pris 605 kr.
Kategori: Bøger & blade - Books
Samlet og opdateret fortegnelse over alle søgbare legater og fonde for uddannelsessøgende. Der skelnes mellem legater med og uden ansøgningsfrist. Legater med frist er opstillet månedsvis, medens legater uden ansøgningsfrist er opstillet alfabetisk. Mulighed for henvisning til legater, der....
Pris 282 kr.
Kategori: Bøger & blade - Books
Lærebogen giver læseren en grundlæggende og detaljeret beskrivelse af en virksomheds økonomiske planlægning og kontrol. 4. udgave af bogen er i overensstemmelse med den nyeste fagmodulbeskrivelse.KLIK HER FOR AT HENTE TILHØRENDE EXCEL-ARKBogen indledes med en overordnet beskrivelse af en virksomheds....
Pris 530 kr.
Kategori: Bøger & blade - Books
Betingelse: Brand NewFormat: Paperback - Udgiver: Jorge Pinto Bøger - Udgiver Dato: 05/10/2011 - Sider: 108 - Dimensioner: 14 x 0.....
Pris 159 kr.
Kategori: Bøger & blade - Bøger Kunst, arkitektur og fotografi
Betingelse: Mærke NewFormat: Paperback - Udgiver: Apogee bøger - udgiver dato: 2005-06-01 - sider:-dimensioner:-Kategori:.
Pris 179 kr.
Kategori: Bøger & blade - Bøger Science fiction og fantasy
V3