Motiverende undervisning: tæt på god undervisningspraksis på mellemtrinnet (Forlag: Danmarks Evalueringsinstitut, Format: Limryg, Type: Bog, ISBN: 9788779587960).
Pris 100.00 kr.
Kategori: Bøger & blade - Bøger
"Om sproget og undervisningen" er et levende værk om det danske sprog. I ti kapitler beskriver Johannes V. Jensen de mange perspektiver og facetter, som sproget indebærer, herunder forskelle på lyd- og skriftsprog, hvordan de nordiske sprog adskiller sig fra hinanden, sprog som faglig og universel....
Pris 49.00 kr.
Kategori: Bøger & blade - Books
Elbas undervisning på dansk Fra begyndere til øvede Undervisning på iPhone og iPad 10 nodebøger med video og lydmateriale Leveres som download fra Apple App store Når du har bestilt og betalt B.
Pris 179.00 kr.
Kategori: Tilbehør til musikinstrumenter -
UNDERVISNING I INDSKOLINGEN er konkret inspiration og gode ideer til, hvordan man kan undervise de yngste børn i skolen på nye, spændende måder. Forfatterne giver fyldige referencer til alle....
Pris 289.95 kr.
Kategori: Bøger & blade - Entertainment - Books
Undervisning og menneskesyn hos Platon, Comenius, Rousseau og Dewey analyserer forholdet mellem menneskesyn og undervisning i de fire klassiske pædagogiske teorier, der....
Pris 239.95 kr.
Kategori: Bøger & blade - Entertainment - Books
Der eksisterer en altoverskyggende tendens i uddannelsessystemet og i den pædagogiske/didaktiske forskning til at tale om læring i stedet for undervisning. Vi taler for eksempel om læreprocesser,....
Pris 399.95 kr.
Kategori: Bøger & blade - Entertainment - Books
br....
Pris 129.95 kr.
Kategori: Bøger & blade - Entertainment - Books
Uden undervisning ingen skole. I undervisningen lærer børn om livet og for livet, men skolen er ikke livet. Den er en nødvendig omvej, som børn skal gå, før de er rustede til livet. Og de har....
Pris 109.95 kr.
Kategori: Bøger & blade - Entertainment - Books
Om undervisning omhandler almendidaktiske indsigter af betydning for den professionelle lærers målsætning, planlægning, gennemførelse og evaluering af sin undervisning. Den konkrete lærerpraksis....
Pris 169.95 kr.
Kategori: Bøger & blade - Entertainment - Books
Undervisning på professionsuddannelser er en grundbog, som henvender sig til adjunkter på professionshøjskoler og erhvervsakademierne, og som samtidig tilbyder et godt fundament for alle, der....
Pris 289.95 kr.
Kategori: Bøger & blade - Entertainment - Books
Undervisning af god kvalitet kræver nøje planlægning og bevidst brug af undervisningsteknikker. Undervisning i praksis beskæftiger sig både med de....
Pris 239.95 kr.
Kategori: Bøger & blade - Entertainment - Books
Ordblinde elever skal have samme udbytte af undervisningen som andre elever i klassen. Denne bog giver inspiration til, hvordan du kan undervise i et hvilket som helst fag i skolen, så....
Pris 259.95 kr.
Kategori: Bøger & blade - Entertainment - Books
Den aktuelle læreruddannelse er modulopdelt og styret af læringsmålsætninger. Det har på mange måder været en hensigtsmæssig og nødvendig udvikling, men sikringen af sammenhængen og....
Pris 189.95 kr.
Kategori: Bøger & blade - Entertainment - Books
Undervisning der skaber, en en grundbog i entreprenørskab og innovativ didaktik. Bogen har til formål at få den lærende til at blive mere opfindsom og handlingsorienteret.....
Pris 129.95 kr.
Kategori: Bøger & blade - Entertainment - Books
I ‘Undervisningens genopdagelse’ argumenterer Gert Biesta for en konservativ opfattelse af undervisning – der viser sig at være særdeles progressiv, men som skal ses i modsætning til det....
Pris 169.95 kr.
Kategori: Bøger & blade - Entertainment - Books
p...Relationerne mellem fagene "Almen didaktik" og "Samfundet i skolen" er nære, ikke mindst i et videnssamfund. Derfor har det også været et mål med bogen at kombinere de to....
Pris 459.95 kr.
Kategori: Bøger & blade - Entertainment - Books
Alle kan lære at blive en bedre underviser, og ofte er det ikke nødvendigvis store, forkromede ændringer, der skal til. Det første skridt er at blive opmærksom på betydningen af de små....
Pris 419.95 kr.
Kategori: Bøger & blade - Entertainment - Books
En abduktion er i virkeligheden ikke andet end et gæt. Det kan være en hypotese, en formodning, en fortolkning eller simpelthen et vildt skud. Somme tider fører gætterierne – abduktionerne –....
Pris 199.95 kr.
Kategori: Bøger & blade - Entertainment - Books
Børn skal have lyst til at lære noget. Men deres videbegær må ikke kun være drevet af 12-taller og ros til skole-hjemsamtalen. Ønsket om at blive klogere skal komme indefra. Det kræver....
Pris 109.95 kr.
Kategori: Bøger & blade - Entertainment - Books
V3