Bytteregler

Vare købt online i Danmark eller EU:

Hvis gaven er købt på nettet i Danmark eller inden for EU, så har du 14 dages fortrydelsesret fra den dag du modtog pakken.

Falder fristen for fortrydelse på en af julehelligdagene, kan du stadig bytte varen på den første hverdag efter helligdagen.

Mange onlinebutikker giver udvidet fortrydelsesret i julen. Det betyder, at du har en længere periode efter jul til at sende købet tilbage og få pengene retur.

Vare købt online uden for EU:

Er din gave købt i en onlinebutik uden for EU, så har du ikke nødvendigvis ret til at bytte den eller få pengene tilbage. Det kommer helt an på butikkens vilkår.

Har køberen betalt importgebyr for at modtage din pakke? Så vær opærksom på, at du ikke før gebyret tilbage, når du sender varen retur til en butik uden for EU.
Information på sider:

Flyrejser - Gode råd ved køb fra privat personer - Tøj - Gode råd om rejser - Ure - Helsekost - Gode råd ved køb af cykel - Lån - Gode råd om gaver - Cykler - Børn og Baby - Gaver - Bolig ting - Gode råd når du tage lån - Mest nedsatte produkter lige nu - Gode råd ved boligkøb - Relevant lovgivning ved køb af vare - Elpriser - Sportsudstyr - Bygge - Rejser - Bytteregler - Du er her: 2t - 2t -